wat doe ikwat_doen_we.html

   scholenscholen.html

  hoe werk ikhoe_werk_ik.html

 tarieventarieven.html

beroepsverenigingberpoepsver.html

 contactcontact.html
wie ben ikwie_ben_ik.html
wat doe ikwat_doen_we.html
scholenscholen.html
hoe werk ikhoe_werk_ik.html
tarieventarieven.html
beroepsverenigingberpoepsver.html
contactcontact.html

welkom

Flow-r is een praktijk voor kinderen/jongeren en ouders waarbij we samen zoeken naar antwoorden op  verschillende hulpvragen. Ieder kind heeft zijn eigen kracht en kan deze inzetten. Soms  loopt de ontwikkeling echter niet vanzelf en heeft een kind ondersteuning nodig.


De praktijk richt zich op: het begeleiden van kinderen en ouders om weer contact te kunnen maken met zichzelf. Hierdoor kunnen kinderen en ouders tot oplossingen komen en de mogelijkheden weer zien.


Iedereen heeft een een diamanten innerlijk.

Laat het binnenste weer naar buiten komen

en durf te stralen.


Voorbeelden waar kinderen en hun ouders tegen aan lopen zijn :


• weinig zelfvertrouwen hebben

• onrust, moeite met ontspannen

• moeite met vertellen wat je voelt

• grenzen herkennen en aan kunnen geven

• omgaan met pestgedrag

• omgaan met een scheiding

  1. problemen met leren/ schrijven

  2. omgaan met hoogsensitiviteit.


Er  zijn nog meer voorbeelden te noemen waarbij een kind/ouder kan vastlopen. Het gedrag van een kind komt meestal voort uit een behoefte. Voor ouders  is het belangrijk om de achterliggende boodschap van het kind te leren begrijpen. Tijdens het traject worden ouders dan ook actief betrokken.


“ Als jij verandert, verandert het kind met je mee “ !


Voor sommige kinderen is extra zorg nodig. Denk aan kinderen met een chronische ziekte, gedragsproblematiek, autistisch spectrumstoornis, ADHD en hechtingsproblemen. Ook deze kinderen zijn van harte welkom in de praktijk.


welkom