wie ben ikwie_ben_ik.html

  
    wat doe ikwat_doen_we.html

   scholenscholen.html

  hoe werk ikhoe_werk_ik.html

 tarieventarieven.html

beroepsverenigingberpoepsver.html

 contactcontact.html
welkomwelkom.html
wie ben ikwie_ben_ik.html
wat doe ikwat_doen_we.html
hoe werk ikhoe_werk_ik.html

Weerbaarheidstraining

Weerbaarder maken houdt voor mij in dat je stevig kunt staan, voor jezelf kunt zorgen en rekening kan houden met de ander.

De training richt zich op het lichamelijk, sociale, cognitieve en emotionele welbevinden van kinderen. Het kind leert zichzelf en de ander te accepteren. De training bevordert de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen.

Het kind leert te zorgen voor zichzelf en  voor een ander, leert gevoelens te uiten, durft op te komen voor zichzelf, leert grenzen herkennen en respecteren en durft een ander te vertrouwen.

Het kind leert handvatten om met een situatie om te gaan waarbij hij angstig is of zich onprettig voelt. Hierdoor wordt het kind zekerder en zal minder snel vervallen in zijn/haar oude gedragspatroon.Tijdens de sessies maak ik ook gebruik van technieken uit: de Helende Reis, kinderyogaoefeningen, oplossingsgericht werken, het fluisterkind  en het schrijven van helende verhalen. Ook maak ik gebruik van allerlei methoden, technieken en bewegingsvormen uit de kinderfysiotherapie.   welkomwelkom.html
scholenscholen.html
tarieventarieven.html
beroepsverenigingberpoepsver.html
contactcontact.html
EFTEFT.html
Sherbornesherborne.html
Weerbaarheidstraining
Creatieve coachingcreative_coach.html
Visualisatievisualisatie.html
Familieopstellingenfamilieopst.html
Ontspannen en ademhalingontspannen.html