wat doe ikwat_doen_we.html

   scholenscholen.html

  hoe werk ikhoe_werk_ik.html

 tarieventarieven.html

beroepsverenigingberpoepsver.html

 contactcontact.html
welkomwelkom.html
wie ben ikwie_ben_ik.html
wat doe ikwat_doen_we.html
hoe werk ikhoe_werk_ik.html

Visualisatie

Visualiseren is vaak een fijne manier om je gedrag te kunnen veranderen. Het onderbewuste heeft vaak de leiding over je gedrag en zorgt ervoor dat je meestal op dezelfde manier reageert.

Door visualiseren daalt de hersenfrequentie en het “denken” verdwijnt naar de achtergrond. Nieuwe en gewenste beelden kunnen de oude beelden daardoor makkelijker  vervangen. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden om te reageren en te handelen. Je download als het ware een nieuwe programma. Dit bestaat uit jouw beelden en zier eruit alsof de gewenste situatie al behaald is.

Kinderen denken vaak nog in beelden. Deze manier staat dan ook dicht bij hun belevingswereld.   welkomwelkom.html
scholenscholen.html
tarieventarieven.html
beroepsverenigingberpoepsver.html
contactcontact.html
EFTEFT.html
Sherbornesherborne.html
Weerbaarheidstrainingweerbaarheid.html
Creatieve coachingcreative_coach.html
Visualisatie
Familieopstellingenfamilieopst.html
Ontspannen en ademhalingontspannen.html

  wie ben ikwie_ben_ik.html