wie ben ikwie_ben_ik.html

  
    wat doe ikwat_doen_we.html

   scholenscholen.html

  hoe werk ikhoe_werk_ik.html

 tarieventarieven.html

beroepsverenigingberpoepsver.html

 contactcontact.html
welkomwelkom.html
wie ben ikwie_ben_ik.html
wat doe ikwat_doen_we.html
hoe werk ikhoe_werk_ik.html

Sherborne

Deze bewegingspedagogiek heeft 3 uitgangspunten:

• lichaamsbewustzijn

• ruimtebewustzijn

• relaties

Het lichaamsbewustzijn ontstaat door bewegen en houdt in dat je weet dat je handen, voeten, een buik, rug, enz. hebt. Bovendien weet je ook hoe je deze lichaamsdelen kunt gebruiken en inzetten. Pas als je je lichaam goed kent kun je je richten om de ruimte om je heen.

Als het kind klaar in om zijn omgeving te ontdekken ontstaat het ruimtebewustzijn.

Dit houdt in dat je weet dat je je groot, klein, dik, dun enz. kunt maken en dat je je bewust wordt welke plek jij in de ruimte inneemt . Als je je veilig voelt in de ruimte en goed in je vel zit dan kun je open staan voor wat anderen tegen je zeggen.

Als een kind zich op zijn gemak voelt in zijn lichaam en zich veilig voelt in de omgeving dan kan het kind zelfvertrouwen gaan ontwikkelen en openstaan om van een ander iets te leren.


De Sherborne-methode richt zich op het ontwikkelen van de motorische, cognitieve en sociale emotionele vaardigheden van een kind.

Resultaten:

• verbeteren van concentratie

• verbeteren van de sociale vaardigheden

• verbeteren lichaamsbewustzijn en ruimtebewustzijn

• durven vertrouwen op een ander

• leren aanraken van en ander en aangeraakt worden

• leren initiatief nemenDe bewegingsvormen in deze methode worden op een speelse manier geoefend waarin het samenwerken en plezier hebben centraal staan.

De methode wordt vaak ingezet om de relatie met ouder en kind te verbeteren en om kinderen met hechtingsproblemen op weg te helpen.


   welkomwelkom.html
scholenscholen.html
tarieventarieven.html
beroepsverenigingberpoepsver.html
contactcontact.html
EFTEFT.html
Sherborne
Weerbaarheidstrainingweerbaarheid.html
Creatieve coachingcreative_coach.html
Visualisatievisualisatie.html
Familieopstellingenfamilieopst.html
Ontspannen en ademhalingontspannen.html