wie ben ikwie_ben_ik.html

  
    wat doe ikwat_doen_we.html

   scholenscholen.html

  hoe werk ikhoe_werk_ik.html

 tarieventarieven.html

beroepsverenigingberpoepsver.html

 contactcontact.html
welkomwelkom.html
wie ben ikwie_ben_ik.html
wat doe ikwat_doen_we.html
hoe werk ikhoe_werk_ik.html

Familieopstellingen

In de praktijk werk ik met kleine opstellingen. Ik kijk naar de plek die het kind t.o.v. de ouder en andere gezinsleden inneemt. Daarbij maak ik gebruik van knuffels, steentjes, of andere materialen die het kind aanspreken.


Als een kind een ander familielid wil beschermen of de plaats in wil nemen van een ander, dan kan dat invloed hebben op het hele systeem. Het kind zal opvallend en storend gedrag vertonen en zal niet prettig in zijn vel zitten. Door het kind de goede plaats weer te laten innemen kan het zich vrijer en opgelucht voelen. De orde kan zich herstellen en er komt rust.


Een Duitse psychotherapeut heeft de familieopstellingen ontwikkeld ( systemisch werken). Er zijn wetmatigheden waarbij ieder lid van een familie zich het fijnst voelt. Of waarbij de ziel rust voelt.

Als er sprake is van een verstoring dan ontstaat er een disharmonie in dit systeem. (bv door een traumatische gebeurtenis). Iemand uit het systeem neemt het vervolgens op zich om het leed te dragen en om het systeem weer in evenwicht te brengen.   welkomwelkom.html
scholenscholen.html
tarieventarieven.html
beroepsverenigingberpoepsver.html
contactcontact.html
EFTEFT.html
Sherbornesherborne.html
Weerbaarheidstrainingweerbaarheid.html
Creatieve coachingcreative_coach.html
Visualisatievisualisatie.html
Familieopstellingen
Ontspannen en ademhalingontspannen.html