wat doe ikwat_doen_we.html

   scholenscholen.html

  hoe werk ikhoe_werk_ik.html

 tarieventarieven.html

beroepsvereniging

 contactcontact.html
welkomwelkom.html
wie ben ikwie_ben_ik.html
wat doe ikwat_doen_we.html
scholenscholen.html
hoe werk ikhoe_werk_ik.html
tarieventarieven.html
beroepsvereniging
contactcontact.html

beroepsvereniging


Als paramedisch natuurkundig therapeut, heb ik mij aangesloten bij de BATC.


Deze beroepsorganisatie gaat uit van van het werken volgens vijf natuurgerichte principes. Hierbij wordt uitgegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het lichaam.


Omschrijving van de werkzaamheden vanuit de vijf natuurgerichte principes.


1. Energie


Energiestromen in en om ons lichaam heen zijn belangrijk om te kunnen functioneren en om te kunnen herstellen. Een blokkade van deze energieën zorgt voor een disbalans en kan leiden tot fysieke of sociaal-emotionele klachten. Zodra er op onderbewust of lichaams/energieniveau iets niet goed geprogrammeerd is, weerhoudt dit de persoon om zich in zijn eigenheid en zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen.

Door visualisaties, EFT, massages, ontspanningsoefeningen en energie-oefeningen kan een eerste ontlading van de energetische blokkade plaatsvinden.

Het werken op lichaam- en overtuigingsniveau en op onderbewust niveau zorgt ervoor dat er inzicht ontstaat in de problematiek en er een transformatie kan plaatsvinden, zodat het gewenste beeld kan worden opgeroepen.

Door het inzetten van creatieve opdrachten wordt er letterlijk en figuurlijk verbeeld en vormgegeven hoe de cliënt in het leven staat  en wat er nodig is. Deze methode helpt om inzicht te krijgen in het eigen handelen en om zich bewust te worden van blokkades. Door het voelen van materialen en het creëren van het gewenste beeld zal de stroming van energie weer op gang komen.


2. Prikkeloverdracht


Om te zorgen dat de communicatie tussen hersenen en lichaam goed kan verlopen, richt de begeleiding zich op het versterken van de tactiele prikkelverwerking en de zintuigelijke prikkelverwerking.

Door massage zal het concentratievermogen verbeteren en kunnen pijnklachten afnemen.Bovendien wordt het zenuwstelsel en de bloedcirculatie gestimuleerd.

De zintuigelijke prikkels uit de omgeving zijn van invloed op de totale ontwikkeling. Door het stimuleren van het lichaamsbewustzijn leert een cliënt zijn lichaam kennen en van daaruit de omgeving. De prikkelverwerking wordt door sensomotorische oefeningen en door het toepassen van gerichte bewegingsoefeningen gestimuleerd.

Om tot een maximale overdracht tussen hersenen en lichaam te kunnen komen is het van belang dat de cliënt ontspannen is en zich in het hier en nu bevindt. Ontspanningsoefeningen, meditatie-oefeningen en oefeningen gericht op de ademhaling kunnen hierbij ondersteunen.


3. Drainage


Om het lichaam te kunnen reinigen is het van belang dat de cliënt kan” loslaten”. Dit op zowel geestelijk als lichamelijk gebied.

Op lichamelijk gebied kunnen massages en ademhalingstechnieken ondersteunen. Hierdoor wordt de doorbloeding gestimuleerd, kunnen afvalstoffen hun weg naar buiten vinden en ontstaat er ruimte voor het opnemen van zuivere en lichaamsopbouwende stoffen.

Ook op geestelijk gebied kunnen bovenstaande technieken ondersteunend werken.

Het loslaten van negatieve gevoelens gaat gepaard met het ervaren dat gedachten of emoties niet verkeerd of vreemd hoeven zijn , maar wel kunnen leiden tot allerlei klachten. Om de cliënt te begeleiden in het proces van bewustwording en loslaten worden oefeningen gegeven die zich richten op oplossingsgerichtheid, weerbaarheid, ontspanning, visualisaties, EFT en creatieve counseling.


4. Voeding


In deze hectische maatschappij is het moeilijk om bij je gevoel te kunnen blijven en zo te kunnen bepalen wat goed voor je is. Het aanbod van voedingsmiddelen, cosmetica, televisiebeelden, reclame’s , tijdschriften enz. is erg groot. Als de cliënt zich bewust kan worden van deze invloeden en wat dit voor zijn welbevinden kan beteken, dan kan de cliënt verantwoorde keuzes maken.

Door het geven van voorlichting,(opvoed)adviezen en het voeren van gesprekken kan de cliënt inzicht krijgen in zijn “voedingspatroon”.

Dit proces wordt ondersteund door o.a. grondingsoefeningen en visualisaties om jezelf te kunnen voelen en de ware behoefte te ontdekken.

Het toepassen van massagetechnieken werken voorwaardenscheppend om voedsel te kunnen opnemen en te kunnen verteren.


5. Psyche


Het “ niet goed in je vel zitten” kan leiden tot allerlei klachten. Emoties en gedragspatronen hebben invloed op onze fysieke gesteldheid en andersom.

Om de psyche te ondersteunen is het van belang om te achterhalen wat de cliënt bezig houdt, door welke factoren hij belemmert wordt en welke invloed het systeem om hem heen heeft.

Door het gebruik van gesprekstechnieken en het toepassen van visualisaties wordt duidelijk of er psychische factoren zijn die het herstel kunnen beïnvloeden. Ook het bekijken van het gehele systeem ( b.v. door familieopstellingen) kan inzicht geven in gedrag en emoties.

Zodra het lichaamsbewustzijn en het ruimtebewustzijn voldoende zijn ontwikkeld dan is er ruimte voor het ontstaan van relaties en kunnen we van anderen leren. Ook hiervoor is aandacht in de begeleiding van cliënten.

Door het leren voelen en herkennen van eigen grenzen en die van de ander kan er een sociaal- emotionele ontwikkeling ontstaan en leer je opkomen voor jezelf maar ook rekening houden met de ander.

Het toepassen van massagetechnieken kan o.a. helpen bij het verwerken van nare of verdrietige gebeurtenissen, het vergroten van vertrouwen in jezelf en in de ander en het verminderen van spanning.

Door het toepassen van oplossingsgericht werken, krijgt de cliënt een aantal oplossingen aangereikt die kunnen helpen om een gedragspatroon te doorbreken en om om te gaan met emoties.

De creatieve counseling is erop gericht om de “krachten” van een cliënt aan te spreken, en te versterken. Hierdoor wordt het probleemoplossend vermogen vergroot.