wie ben ikwie_ben_ik.html

  
    wat doe ikwat_doen_we.html

   scholenscholen.html

  hoe werk ikhoe_werk_ik.html

 tarieventarieven.html

beroepsverenigingberpoepsver.html

 contactcontact.html
welkomwelkom.html
wie ben ikwie_ben_ik.html
wat doe ikwat_doen_we.html
hoe werk ikhoe_werk_ik.html

EFT

EFT  (Emotional Freedom Techniek) is een manier  om blokkades in je lichaam op te heffen. In deze techniek worden meridianen gebruikt die ook in de acupunctuur worden toegepast. Tijdens EFT wordt er op de uiteinden van de meridianen geklopt en wordt een gevoel/overtuiging uitgesproken. Hierdoor worden herinneringen en fysieke reacties ontkoppeld.

EFT  wordt  o.a. op de volgende gebieden toegepast:

• onverwerkte emoties (bv een trauma)

• angsten en fobieën (bv faalangst)


Bij kinderen die geblokkeerd zijn geraakt door negatieve ervaringen werkt deze methode ook heel goed. Samen met hun ouders kunnen ze de techniek leren en ook thuis toepassen.   welkomwelkom.html
scholenscholen.html
tarieventarieven.html
beroepsverenigingberpoepsver.html
contactcontact.html
EFT
Sherbornesherborne.html
Weerbaarheidstrainingweerbaarheid.html
Creatieve coachingcreative_coach.html
Visualisatievisualisatie.html
Familieopstellingenfamilieopst.html
Ontspannen en ademhalingontspannen.html